Fysioterapi

Tekst og billede

Ved fysioterapi udføres en gennemgang af hundens bevægeapperat, dens led og muskler.

Fungerer bevægeapperatet ikke optimalt, kan der sættes ind med behandling for at genoptræne evt. tabt kropsfunktion. Hermed gives hunden de optimale betingelser for fysisk velvære og et godt hundeliv.

Årsagerne til evt. tabt kropsfunktion kan være mange

  1. Evt. skade på led eller muskler med evt. operation til følge.
  2. En ældre hund, der ikke længere bevæger sig så meget som før 
  3. Gigt, HD, AD eller andre lidelser i bevægeapperatet.  
  4. Den overvægtige hund
  5. Stram muskulatur

Alt ovenstående kan være årsager til at din hund ikke længere bevæger sig optimalt. Herved følger et tab af muskelmasse hvilket igen giver et dårligt bevægelsesmønster samt giver større risiko for skader på sener og led.

Tab af muskelmasse kan ske relativt hurtigt i forbindelse med inaktivitet.
Eks. i forbindelse med evt. operation, hvor din hund over en længere periode, ikke kan bevæge sig aktivt på samme måde som tidligere.

Din dyrlæge vil derfor ofte i forbindelse med operation anbefale genoptræning i vand feks. en Water walker/vandløbebånd. 
Vand har som bekendt den evne at være bærende hvilket gør at hunden tidligt i forløbet kan komme i gang med genoptræning på en skånsom måde uden at overbelaste den syge kropsdel.
Hermed mindskes også tab af muskelmasse og  ledbevægelighed og chancerne for at din hund kommer tilbage til fuld funktionsdygtighed igen, optimeres!

Evt. tab af muskelmasse kan også ske over lang tid og derfor opdages det måske først sent i forløbet at hunden pludselig har en skæv muskelmasse/muskelfordeling.

I begge tilfælde anbefales træning på vandløbebånd samt på vibrationsbænk.

Også fysioterapeutiske øvelser som cavaletties, træning med fysiobold, vippebræt, slalom etc. kan være en hjælp i forløbet og vil ofte være en del af hjemmearbejdet for hund og ejer. Dette planlægges i samarbejde med fysioterapeut og evt. dyrlæge  

Har din hund problemer med bevægeapperatet kan det også være en ide at få den gået igennem af en Veterinær Kiropraktor. Kontakt mig for nærmere info.